Features, OSTs and Solo Work 2014

Features

Chen w/ Jonghyun | Chen w/ Zhang Li Yin | Chen w/ Krystal | Chanyeol w/ Henry | Kai w/ Taemin

TAO w/ Zhoumi | Chanyeol w/ Zhoumi

OSTs

D.O. | Chen

Solo Work

Lay | Chanyeol | Chen | Sehun | D.O.

Baekhyun | Xiumin | Suho | Tao | Kai

Experience Otherwordly Multi-Sensory Transfiguration

%d bloggers like this: